Selasa, 26 Juni 2012

Amalan Surat Al Waqiah, Pembuka Pintu Rezeki dan Sukses Anda


Sesepuh Forum Supranatural -

Izinkan dengan kerendahan hati saya mau sharing sebuah amalan yang saya lazimkan sejak beranjak muda sampai sekarang, dan alhamdulillah jalan tak terduga selalu ada bagi saya di dalam kehidupan.

1. Lazimkan Baca Surat Waqi'ah 3x sehari; boleh 3x dalam sekali duduk atau pisah-pisah yang penting sehari 3x.
2. Melazimkan Sholawat apapun. Dulu saya melazimkan Sholawat Nariyah sehabis sholat fardhu 11x.

Setiap selesai membaca Surat Waqi'ah; saya diajarin oleh guru saya membaca doa di bawah ini:

"Alloohumma inna nas aluka bihaqqi suuratil Waaqi'ah
Wa asroorihaa antu yassiroli rizki kamaa yusarrituha li katsiirin
Bi kholqika Yaa Allooh Yaa Robbal 'Aalamiin
"

Syarat: Amalkan & baca dengan dawam (terus-menerus) sampai terlihat atsar (bukti) dari amalan tersebut. Begitu saya diwejang oleh guru saya dulu. Namun untuk pemula, coba lakukan hal di atas tanpa terlewat dalam waktu 90 hari. Catat perjalanannya dan diikuti dengan puasa-puasa sunnah lainnya, untuk memperkuat aura keberhasilan.

Alhamdulillah segala sesuatu akan melimpah ruah di dalam kehidupan Anda semoga; tidak kurang suatu apa. TS sudah membuktikannya. Dan kejadian tidak diduga-duga yang membantu kita seolah-olah datang dengan sendirinya, atau di istilah modern sekarang LOA (Law of Attraction) akan dengan mudah terjadi.

Semoga para sesepuh berkenan untuk membabar semua hal tentang amalan tersebut, karena mohon maaf puh saya hanya bisa mengamalkan dan menikmati hasilnya.

Oh ya, kaskuser yang budiman - semoga semua berkenan dan dapat membantu sesama. Intinya adalah keyakinan dan istiqomah. Jika sudah 90 hari pengalaman & pengamalan silahkan memberikan update kesini gan.

Sekali lagi ini hanya sharing dan semoga sesepuh membantu memberikan bimbingan kepada saya pribadi & kita semua.

Terima kasih,
Mirad
Sumber dari http://kask.us/11252376 oleh mirad5asli

Download MP3 Surat Waqiah Gratis

gan, terima kasih atas sharing doanya. luar biasa.
Originally Posted by webgain View Post
Share gan.....

DOA SETELAH MEMBACA SURAH AL WAQI'AH
berikut terjemahnya :


Allaahumma innii as-aluka bi haqqi suuratil Waaqiati wa asraarihaa an tuyassira li rizqii kamaa yassartahu li katsiirim min khalqika yaa Allaahu yaa rabbal –aalamiin.

Allaahummarzuqnaa rizqam minas sama-i wal ardhi warzuqna wa anta khairur raaziqiin.

Allahumma in kaana rizqunaa fis sama-a fa anzilhu wa in kaana rizqunaa ma-duuman fajidhu wa in kaana rizqunaa –aasiran fa yassirhu lanaa wala tanqulnaa haitsu maa kaana bi fadl-lika wajuudika wa karamika bi rahmatika yaa arhamar raahimiin.

Artinya :

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan hak surat Waaqi'ah dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Hendaknya Engkau mudahkan rezeki bagi kami sebagaimana Engkau memudahkannya kepada kebanyakan makhluk-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam.

Ya Allah, limpahkanlah rezeki dari langit dan bumi kepada kami, berilah kami rezeki karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

Ya Allah, jika rezeki kami berada di langit,maka turunkanlah rezeki itu, jika rezeki kami berada di bumi, maka keluarkanlah, jika rezeki kami tidak ada maka temukanlah, jika rezeki kami sulit maka mudahkanlah kepada kami, dan pindahkanlah rezeki itu ke tempat kami di mana kami berada, dengan karunia-Mu dan kemurahan-Mu serta kemuliaan-Mu dengan rahmat-Mu wahai sebaik-baik Penyayang dari para penyayang.

Semoga bermanfaat
Originally Posted by webgain View Post
Mau yg lebih Joss...pakai doa ini

DOA SETELAH MEMBACA SURAH WAQIAH

Spoiler for :

Bismillahirrahmaanirrohim.
Bimahmahuubin mahmahuubin dzii luthfin khafiyin bisha'sha'in sha'sha'in dziinnuuri walbahaa-i bisahsahuubin sahsahuubin dzii'l'izzi 'sysyaamikh wal 'azhamati wa'lkibri-yaa-I walqudrati wassulthaan.


Allaahumma innii as-aluka biismika'lmurtafi' alladzii a'thoitahu man syikta min auliyaa-ikawa-ahbaabika an tu'tiyanii rizqan min 'indika tughnii bihi faqrii wataqoththo'u bihi 'alaa-iqi'sysyaithaani min qolbi innaka anta 'ilhannaanu 'lmannaanu 'Iwahhaabu 'rrozzaaqu'lfattaahu 'lbaashithu 'Ijawaadu 'Ikaafii 'lghaniyu 'lmughni 'Ikariimu 'rrozzaaqu 'Imu'thi 'llathiifu'l waasi'u 'sysyakuru dzulfadhli wanni'ami waljuudi wal karam.

Allaahumma innii as-aluka bihaqqika wabihaqqi nabiyika wajuudika wakaromika wafadhlika wa-ih-saanika yaa shodiqal wa'di.

Laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu minazhzhoolimiin. 3X

Allaahumma yassir lii birizqin halaalin thaiyibin ajib da'wati bihaqqi suurati'lwaaqi'ah wabihaqqi'l ismil a'zham, wabihurmati saiyidinaa Muhammadin shalla'laahu 'alaihi wa sallam wa 'alaa aalihi wa ashhaabihi 'ththaiyibiina 'ththaahirin wa bihaqqi faqjin makhmatin fattahin qodirin jaabirin mu'thi khairi 'rroziqiin mughni'ibaa-isi'ifaqiir tauwaabi laa yuaakhiznaa biljaraa-im.

Allaahumma yassir lii birizqii halaalin min 'indika wa'ajjil bihi yaa dzaljalaali wal-ikraam yaa kaafi yaa kafiil birahmatika yaa arhama'rrohimiin, wa shalla'llohu 'alaa saiyidinaa Muhammadin wa 'alaa aalihi wa ashhaabihi wa atbaa'ihi wa anshaarihi wa adzwajihi wa dzurriyaatihi wa ahli baitihi ajma'iin, subhaana rabb'ka rabbi'l'izzati 'ammaa yashifuuna wasalaamun 'alaa'lmursaliina walhamdu li'llaahi robbil 'aalamiin.

(Baca Al-Fatihah 1X )


Aamiin aamiinaa yaa Allah, aamiinaa yaa ilaha'l'aalamiin. Allahumma in kaana rizqii fii'ssamaa-I fa-an-zilhi, wa inkaana fii'lardhi fa-akhrijhu, wa in kaana fii'lbahri fa athli'hu,wa in kaana ba'iidan faqarribhu, wa in kaana ghariiban fayassirhu, wa in kaana qolilan fakatstsirhu, wa in kaanaa katsiiran fahauwinhu wa baariklii fiihi warzuqnii min haitsu laa yahtasib rizqon, halaalan thoiyiban ghodoqan sahhan thobaqan mubaarokan fiihi laa yakuunu liahadin min khalqika 'alaa fiihi minnah, waj'al yadaiya 'ulyaa bil a'thaa wa laa taj'al yadaiya suflaa bil-isti'thaa innaka 'alaa kulli syai-in qadiir birohmaatika yaa arhama'rraahimiin, wa shallallaahu 'alaa saiyidinaa Muhammadin wa 'alaa aalihi wa shahbihi wassalam, da'waahum fiihaa salaam wa aakhiru da'waahum ani'lhamduli'llaahi rabbil 'aalamiinn.

Artinya:
Demi kebesaran, keagungan dan kekuasaanMu Tuhan yang mempunyai Kekuasaan, Petunjuk dan Kerajaan.

Ya Allah, aku memohon kepadaMu, dengan namaMu yang Maha Tinggi, yang dengannya Engkau memberikan rezeki kekayaan kepada siapa saja yang Engkau sukai, dan wali-waliMu dan kekasih-kekasih Mu, kiranya Engkau kurniailah aku rezeki dari sisi Mu yang dengannya Engkau memberi kekayaan kepadaku dan menjadikan pengaruh syaitan hilang dari hatiku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi, pemberi rezeki, Maha Pembuka (pintu rezeki), Maha Mengetahui, Maha Lemah Lembut, Tuhan Maha Pemberi cukup, Maha Kaya, Maha Kaya, Maha Mulia, Maha Pemberi Kelapangan Rezeki. Tuhan yang Maha mempunyai kelebihan-kelebihan, Maha mempunyai kenikmatan, Maha Pemurah dan Maha Mulia.

Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada Mu demi kebesaran Mu dan demi kebenaran Nabi Mu dan demi kemurahan Mu dan kemuliaan Mu dan demi kelebihan Mu serta kebaikan-kebaikanMu. Ya Tuhan yang benar pada janjiNya.

Tiada Tuhan yang lain kecuali Engkau, Maha suci Engkau dan sesungguhnya aku adalah dari golongan yang zalim. 3X

Ya Allah, mudahkanlah bagiku mendapatkan rezeki dari yang halal-baik, perkenankanlah do'aku demi berkat Surah Al-Waqi'ah dan demi nama yang agung dan demi kebenaran junjungan kami Muhammad s.a.w., dan keluarga dan sahabat-sahabatnya yang baik-baik, suci dari dosa dan demi kekuasaan, kehebatan, ke Esa-an-Mu, Tuhan yang sebaik-baik pemberi rezeki, yang mengkayakan yang faqir, Maha Pengampun, suka memberi kemaafan atas kesalahan hambaNya.

Mudahkanlah (ya Allah) segala urusanku, kurniailah aku rezeki yang halal, yang baik dan yang berkat, ya Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, ya Tuhan yang Maha Mencukupkan dengan RahmatMu ya Tuhan yang Maha Pengasih, semoga Allah mencurahi kesejahteraan dan keselamatan ke atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya, juga atas pengikut dan pembantunya dan isteri-isterinya dan zuriatnya serta ahli rumahnya semua, Maha suci Tuhan Mu, Tuhan yang suci dari sebagaimana yang disifatkan orang-orang musyrik dan keselamatan atas semua Rasul-rasul, segala puja bagi Allah, tuhan seruan sekalian Alam.

BACA AL FATIHAH 1X

Ya Allah, perkenankanlah permohonanku ini, yaa Allah andainya rezekiku berada di langit,turunkanlah dia untukku, dan andainya rezekiku berada di bumi, keluarkanlah untukku,sekiranya rezekiku berada di lautan, naikanlah akan dia untukku, sekiranya rezekiku sedikit, mohonlah kiranya diperbanyak, dan andainya rezekiku banyak, mudahkanlah bagiku serta beri kekuatanlah bagiku (dalam membelanjakannya) dan kurniailah aku rezeki yang tidak terduga dari mana datangnya, rezeki yang halal yang baik, mengalir terus yang berkat dan tidak ada orang yang meninggini dan merasa iri kepadaku, seraya jadikanlah aku pemurah memberi dan jangan bakhil memberi kepada orang lain, Sesungguhnya Engkau (ya Allah) atas sesuatunya Maha Kuasa – demi RahmatMu ya Tuhan yang Maha Pemurah, dan maha Pengasih, semoga kesejahteraan dan keselamatan kiranya Allah mergurniai atas junjungan kami Muhammad s.a.w. dan atas keluarganya dan sahabatnya semua. Do'a mereka (di syurga) "Maha Suci Allah dan kehormatan mereka "keselama
SEMOGA DI IJABAH....AMIEN

Sumber dari oleh mirad5asli

Kumpulan Testumonial Kaskuser Yang Telah Mengamalkan Surat Al-Waqi'ah

Originally Posted by SiPutihBiru View Post
klo kata nyokap ane, ini doa kecukupan..
tapi ane baru ngamalin ini doa setelah nemu thread ini.
thanks TS..

sedikit cerita aja gan.
ane ngamalin 3x sehari, tapi cuma sampe seminggu doang trus putus, seminggu trus putus.
jadi belom pernah ngerasain sampe 40 hari atau 90 hari.

tapi ane udah ngerasain banget ke istimewaannya.
bukan cuma sekedar rejeki doang tapi yg lain lain juga.
udah sering banget kejadian yg namanya di hadepin suatu masalah, g selang berapa lama tiba tiba solusi dateng gtu aja.
itu sering banget ane alamin.
sekarang juga hati semakin tenang dan nyaman aja buat jalanin hidup.
sebenernya banyak sih ke istimewaan lain yg ane rasain tapi yg ane ceritain itu aja dulu om TS.

oiya waktu pertama kali ane amalin ini doa, ane barengin juga sama amalan yg lain.
sedekah, dhuha, tahajud.
mungkin itu juga yg ngebuat efeknya lebih mantep ke hidup ane..

InsyaAllah kedepannya bisa poll 40 atau sampe 90 hari atau bahkan bisa jadi amalan rutin sampai akhir..

setelah membaca ini akan TERASA MANFAAT KITA MEMPUNYAI HATI YANG KAYA SEKALI ane udah coba dan ini memang nyata
---
betul gan, ini yang saya rasakan sekarang setelah mengamalkan, hati plong dan selalu optimis
Hal itu juga yang TS rasakan ketika mengamalkan dengan istiqomah Surat Al-Waqiah. HATI TENANG adalah prasarat utama dalam menarik rejeki dari Allah SWT. Ingat pelajaran LOA (The Law of Attraction) yang mensyaratkan keadaan hati agar tenang.

Lanjut silahkan dipraktekkan .....
Originally Posted by FrameRate View Post
ane mau ngasih fr dikit gan
ane dah beberapa bulan ngamalin surat al waqi'ah ini dari sejak ane buka perusahaan baru, dan alhmadulillah sejauh ini lancar, ane dapet kantor yang enak dengan harga yang sesuai, ane juga dapet karyawan yang semuanya baik dan mau bekerja keras dan soleh, mereka pada maklum karena ini kantor baru jadi ga minta fasilitas macem2
ane berasa banget kalo ane dipermudah gan

terus ane karena sibuk jadi ga sempet ngamalin lagi surat al waqi'ah ini
sejauh ini kita butuh tambahan dana untuk jalanin perusahaan, kita udah nyoba ngubungin investor kita, tapi ternyata investor kita susah banget dihubungi dan keliatannya emang blm pasti mau invest lagi
kita udah nyoba telp berkali2 ga pernah diangkat, ane jadi sempet down
terus tadi pas kebetulan buka kaskus, ane inget thread ini lagi terus ane langsung keingetan udah lama ga ngamalin al waqi'ah
terus langsung deh ane baca pagi itu, terus pas siangnya abis ashar ane baca lagi..

dan tiba2 ane dapet pesen dari jakarta (kantor ane di bandung), barusan si investor nelp dan udah setuju invest 50juta lagi
alhamdulillah, wah ane seneng banget gan bacanya, emang ampuh banget al waqi'ah ini gan
orang susah2 nyari kekayaan ke gunung ato ke goa, padahal ada yang Maha Kaya dan Maha Pengatur segala sesuatu, tinggal minta aja ke Allah
ane akan berusaha untuk ga putus ngamalin surat al waqi'ah ini gan, ane jg bakal berusaha istiqomah terus, bahwa semua semua urusan di dunia ini udah ada yang ngatur, kalo kita berserah diri semua bakal lebih ringan

maap kalo kata2 ane ada yang salah gan

  1. JAMINAN REJEKI - Cara lain mengamalkan Surat Waqiah
  2. REJEKI MELUAP - Testimoni agan ISUPARDI dengan istiqomah baca Waqiah
  3. BELI RUMAH & mendapat KERJAAN TETAP - Walaupun gagal istiqomah membaca Waqiah 40x per hari dalam 40 hari ... AJAIB
  4. From ZERO to HERO - Bisnis Sablon dari BUNTUNG jadi UNTUNG; modal 4juta untung 20juta; dengan istiqomah membaca Waqiah
  5. MENDAPATKAN PEKERJAAN setelah istiqomah membaca Surat Waqiah
  6. AJAIB-AJAIB-AJAIB ..... Membaca Waqiah 40x sehabis Ashar selama 40 hari ... Gaji dari Rp 800.000,- menjadi Rp. 10.000.000,- + komisi sampai Rp. 20.000.000,- Allah Maha Tahu Rahasia-Rahasia ... Allaahu Akbar
  7. Dari PENGANGGURAN mendapatkan rejeki melimpah dengan Waqiah ... dari NOL sampai punya RODA EMPAT ...
  8. http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=11252376&page=42
  9. http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=11252376&page=11
Assalamualikum agan2.. Nih ane mau share aja tentang keajaiban surat al waqiah..
moga2 setelah membaca ini bisa meningkatkan iman kita...

cekidott...

Spoilerfor alwaqiah:

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sumber dari http://kask.us/9059154 oleh ayexelpichichi

Amalan Surat Al Fatihah Sebagai Obat Penyembuh Yang Ampuh Khasiat dan Manfaatnya


1 komentar :

tama mie mengatakan...

MEMANG BANYAK KEISTIMEWAAN DARI SURAT AL-WAQIAH TAPI AWALI NIAT KITA HANYA INGIN MENDAPATKAN RIDHO DARI ALLAH SWT DAN INGAT JG SISIHKAN SEBAGIAN RIZKI YG KITA DAPAT KEPADA YANG MEMBUTUHKAN

Poskan Komentar